نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کار با نرم افزار AHP بسیار ساده است:

۱- نمودار سلسله مراتبی را رسم کنید

۲- جداول مقایسات زوجی را پر کنید

۳- خروجی کامل را دریافت کنید

 نرم افزار AHP (تحلیل سلسله مراتبی) دارای نسخه دمو است و راهنما و محیط فارسی دارد

امکانات نرم افزار :

بخش طراحی نمودار سلسله مراتبی

 • طراحی بسیار ساده
 • امکان تغییرات ظاهری
 • افزودن گزینه
 • بدون محدودیت در زیرمعیارها
 • بدون محدودیت در گزینه ها
 • طراحی آنی

بخش ورود مقایسات زوجی

 • بدون محدودیت در تعداد خبرگان
 • امکان مشاهده میانگین نظرات خبرگان
 • محاسبه نرخ ناسازگاری قبل از خروجی
 • امکان copy و  paste جداول از اکسل
 • امکان نیمه تمام گذاشتن و ادامه مجدد
 • امکان مشاهده نوار مقایسه زوجی همزمان با ورود داده
h

گزارش خروجی

 • مشاهده نمودار سلسله مراتبی تحقیق
 • مشاهده تمامی وزن معیارها، زیرمعیاره و گزینه ها نسبت به سطح بالاتر  و نسبت به هدف
 • وجود نرخ ناسازگاری برای جداول مقایسات زوجی
 • دانلود فایل اکسل وزن های معیارها، زیر معیار و گزینه
 • دانلود فایل اکسل تمامی مقایسات زوجی وارد شده به تفکیک خبره
 • دانلود گزارش word

چند تصویر از نرم افزار:

ترسیم نمودار سلسله مراتبی

ورود مقایسات زوجی

گزارش خروجی

قیمت نرم افزار:

نسخه اصلی

۲۴۰۰۰ تومان/۲ ماه

بدون محدودیت در تعداد اجرای نرم افزار

بدون محدودیت در تعداد معیار

بدون محدودیت در تعداد زیرمعیار

بدون محدودیت در تعداد خبرگان

امکان تنظیم ظاهر نمودار

نسخه دمو

رایگان

 

محدودیت در تعداد معیار

محدودیت در تعداد معیار

محدودیت در تعداد زیر معیار

محدودیت در تعداد خبرگان

عدم تنظیم ظاهر نمودار